Stratégiai céljaink elérését folyamatosan mérjük.

A cég vezetése elkötelezett a hosszú távú működés és mindenek előtt az értékteremtő tevékenység mellett.

A Luckympex Kft. küldetés nyilatkozata:

Egész projekteket átfogó, komplex megoldásokat kívánunk nyújtani a vevőink igényeinek megfelelően.

Hiszünk a tiszta, megbízható, és károkozástól mentes üzleti magatartásban és folyamatokban. Tiszteletben tartjuk az embereket, a Földünket a nyereségért folytatott versenyben.  Munkatársainktól elvárjuk a zaklatástól és a hátrányos megkülönböztetéstől mentes viselkedést.

A cég jövőképe:

3-5 év viszonylatában a cég a régióra jellemző egyre élesedő versenyhelyzetben is sikeresen meg tud felelni az elvárásoknak ezzel megőrizve a versenyképességét.  

A vállalkozás fennmaradása és sikeres működése érdekében elengedhetetlen a stratégiai tervezés és a stratégiai céljaink megfogalmazása, kitűzése. A régióban és a vállalkozás tevékenységét érintő iparágakban végbemenő változások arra ösztönzik a céget, hogy tevékenységét, folyamatait állandóan elemezze, értékelje, racionalizálja és fejlessze.

Ennek érdekében a vezetés meghatározta hosszú távú céljait.

Stratégiai céljaink fókuszát képezi, hogy a megváltozott piaci viszonyokhoz úgy tudjunk alkalmazkodni és a versenyképességünket fenntartani, hogy az indokolatlan költségeket okozó folyamatokat feltárjuk, és kiiktassuk.

Az elvárt profit szintjét a hatékonyság növelésével tudja elérni és fenntartani. Ehhez elengedhetetlen a folyamatok átstrukturálása, technológia fejlesztése, a meglévő tudás, információ halmaz rendszerbe integrálása. További cél a folyamatok, különösképpen a gyártás valós idejű (real time) nyomon követése, ebből adódóan valós idejű információk rendelkezésre állása, akár a vevő részére is. Napjainkban a vállalkozások gyorsan hozzá tudnak jutni az információhoz, így annak értéke akár nagyon rövid idő alatt „amortizálódik”. Ezért a kiélezett piaci versenyben a vevő számára is érték az információ relevanciája, amit nagymértékben befolyásol annak időszerűsége.

A stratégiai céljaink mentén elkészítésre került a vállalkozás stratégiai térképe. A célok megvalósulásának nyomon követéséhez a Balanced Scorecard-ot (BSC), azaz kiegyensúlyozott mutatószámrendszert alkalmazta. A modell és egyben módszer alkalmas arra, hogy a stratégiát összhangba hozza a vállalatok teljesítményének mérésére szolgáló mutatókkal. A BSC modellben a stratégia lebontásra került célokká, mutatószámrendszerré, mely lehetővé teszi a megvalósítás nyomon követését, mérését, ezáltal támogatja a vezetési folyamatokat.