Slide A VÁLLALKOZÁS STRATÉGIAI TÉRKÉPE PÉNZÜGYI NÉZŐPONT VEVŐI NÉZŐPONT MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK FEJLŐDÉS Piaci részesedés
növelése
Nyereséghányad
megtartása
Indokolatlan költségek
kiiktatása
Vevői elégedettség
javítása
Komplex szolgáltatások
nyújtása
Gyártási határidők
betartása
Minőség
javítása
Beszerzés
racionalizálása
Integrált
vállalatirányítási
rendszer
Technológiai
fejlesztés
Munkaerő
képzés
Arrow up small Arrow up small Arrow up small Arrow up Arrow up small Arrow left Arrow left up Arrow left up Arrow left up Arrow left up Arrow right up Arrow up Arrow left

Stratégiai céljaink elérését folyamatosan mérjük.

A cég vezetése elkötelezett a hosszú távú működés és mindenek előtt az értékteremtő tevékenység mellett.

A Luckympex Kft. küldetés nyilatkozata:

Egész projekteket átfogó, komplex megoldásokat kívánunk nyújtani a vevőink igényeinek megfelelően.

Hiszünk a tiszta, megbízható, és károkozástól mentes üzleti magatartásban és folyamatokban. Tiszteletben tartjuk az embereket, a Földünket a nyereségért folytatott versenyben.  Munkatársainktól elvárjuk a zaklatástól és a hátrányos megkülönböztetéstől mentes viselkedést.

A cég jövőképe:

3-5 év viszonylatában a cég a régióra jellemző egyre élesedő versenyhelyzetben is sikeresen meg tud felelni az elvárásoknak ezzel megőrizve a versenyképességét.  

A vállalkozás fennmaradása és sikeres működése érdekében elengedhetetlen a stratégiai tervezés és a stratégiai céljaink megfogalmazása, kitűzése. A régióban és a vállalkozás tevékenységét érintő iparágakban végbemenő változások arra ösztönzik a céget, hogy tevékenységét, folyamatait állandóan elemezze, értékelje, racionalizálja és fejlessze.

Ennek érdekében a vezetés meghatározta hosszú távú céljait.

Stratégiai céljaink fókuszát képezi, hogy a megváltozott piaci viszonyokhoz úgy tudjunk alkalmazkodni és a versenyképességünket fenntartani, hogy az indokolatlan költségeket okozó folyamatokat feltárjuk, és kiiktassuk.

Az elvárt profit szintjét a hatékonyság növelésével tudja elérni és fenntartani. Ehhez elengedhetetlen a folyamatok átstrukturálása, technológia fejlesztése, a meglévő tudás, információ halmaz rendszerbe integrálása. További cél a folyamatok, különösképpen a gyártás valós idejű (real time) nyomon követése, ebből adódóan valós idejű információk rendelkezésre állása, akár a vevő részére is. Napjainkban a vállalkozások gyorsan hozzá tudnak jutni az információhoz, így annak értéke akár nagyon rövid idő alatt „amortizálódik”. Ezért a kiélezett piaci versenyben a vevő számára is érték az információ relevanciája, amit nagymértékben befolyásol annak időszerűsége.

A stratégiai céljaink mentén elkészítésre került a vállalkozás stratégiai térképe. A célok megvalósulásának nyomon követéséhez a Balanced Scorecard-ot (BSC), azaz kiegyensúlyozott mutatószámrendszert alkalmazta. A modell és egyben módszer alkalmas arra, hogy a stratégiát összhangba hozza a vállalatok teljesítményének mérésére szolgáló mutatókkal. A BSC modellben a stratégia lebontásra került célokká, mutatószámrendszerré, mely lehetővé teszi a megvalósítás nyomon követését, mérését, ezáltal támogatja a vezetési folyamatokat.